Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 5:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 13:43

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy tìm những từ nói lên tính nết của hai con vật:

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Qua quy nghĩ và hành động của 2 con vật trong truyện, em hãy nhận xét tình nết của chúng.

Trả lời :

- Khỉ : tốt bụng, thật thà, thông minh.

- Cá Sấu : gian dối, độc ác, ngu ngốc

Nội dung bài: Những kẻ dối trá, bội bạc như Cá Sấu sẽ không bao giờ có bạn.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 13:43

Các câu hỏi cùng bài học