Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 5

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 10:43

Lý thuyết

Câu hỏi

Vẽ 3 điểm ở trong hình tam giác.

    Vẽ 2 điểm ở ngoài hình tam giác.

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Vẽ các điểm vào trong hoặc ngoài hình tam giác theo đúng số lượng yêu cầu.

Cách giải :

 

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 10:43

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm