Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 5

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 9:09

Lý thuyết

Câu hỏi

 Viết phép tính thích hợp:

Có : 12 xe máy

Đã bán: 2 xe máy

Còn: ....xe máy ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

- Xác định các số liệu đã cho và yêu cầu cần tính.

- Muốn tìm số xe còn lại thì ta lấy số xe ban đầu trừ đi số xe đã bán.

Cách giải :

Phép tính thích hợp là: 12 - 2 = 10.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 9:09

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm