Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4 trang 169 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 13:52

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu các cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Hướng dẫn giải

+ Xác định kế hoạch bán hàng

+ Kế hoạch mua hàng

+ Kế hoạch vốn kinh doanh

+ Kế hoạch lao động cần sử dụng

+ Kế hoạch sản xuất.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 13:52

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm