Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4 trang 11 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 8 tháng 5 2019 lúc 14:27

Lý thuyết

Câu hỏi

Thí nghiệm sản xuất quảng cáo nhằm mục đích gì ?

Hướng dẫn giải

Thí nghiệm sản xuất quảng cáo nhằm mục đích tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà, cần bố trí thí nghiệm sản xuất quảng cáo.

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 14:27

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm