Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4 (SGK trang 37)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hãy nhận xét một vài hiện tượng biểu hiện sự phủ định biện chứng trong việc thờ cúng, lễ hội, ma chay, cưới xin ở nước ta hiện nay.

Hướng dẫn giải

Sự biểu hiện của sự phủ định biện chứng trong:
-Thờ cúng: Ngày xưa bên cạnh việc thờ cúng ông bà, cha mẹ,...chúng ta còn thờ các vị thần liên quan đến mùa màn như thần gió, thần nước, thần lửa...nhưng ngày nay với sự tiến bộ của khoa học chúng ta ko còn thờ các vị thần đó trong nhà nữa nhưng một số nơi vẫn tổ chức các lễ hội theo phong tục cũ.
-Lễ hội: Vào thời phong kiến các vua chúa vẫn hay tổ chức lễ hội linh đình phục vụ cho bộ phận quý tộc.Ngày nay trong chế độ XHCN những vị lãnh tụ nhà nước ko còn tô chức các lễ hội linh đình nữa nếu có chỉ là các cuộc họp mặt mà thôi.
-Ma chay: Khi xã hội còn lạc hậu người dân ta có thói quen tổ chức ma chay thật lớn và kéo dài nhiều ngày nhưng ngày nay chúng ta tổ chức ma chay rất đơn giản và chỉ kéo dài khoản 2-3 ngày thay vì 5-6 ngày như ngày xưa.

Update: 14 tháng 9 2020 lúc 10:31

Các câu hỏi cùng bài học