Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4 (SGK trang 25)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy tìm một việc làm mà em cho là thiết thực nhất để góp phần xây dựng nếp sống văn hoá tại nơi em ở.

Hướng dẫn giải

Học sinh tìm một việc làm mà em cho là thiết thực nhất để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa nơi em ở: đọc trong sách báo, được chứng kiến, được xem trên tivi hay được bố mẹ kể lại.

Update: 14 tháng 9 2020 lúc 10:26

Các câu hỏi cùng bài học