Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4 (SGK trang 166)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:15

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 4: Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là gì?

A. Tiết kiệm vật liệu di truyền (sử dụng cả 2 tinh tử)

B. Hình thành nội nhũ cung cấp dinh dưỡng cho phôi phát triển

C. Hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bội

D. Cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới.

Hướng dẫn giải

Trả lời: b đúng

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:57

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm