Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 10:48

Lý thuyết

Câu hỏi

 Viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc các số đó:

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Đếm xuôi các số rồi điền số còn thiếu vào ô trống, đọc các số vừa viết được.

Cách giải :

Hình 1:

25 đọc là hai mươi lăm.

27, đọc là hai mươi bảy

28, đọc là hai mươi tám.

29, đọc là hai mươi chín.

31, đọc là ba mươi mốt

32, đọc là ba mươi hai

33, đọc là ba mươi ba.

34, đọc là ba mươi tư.

35 đọc là ba mươi lăm.

Hình 2:

36, đọc là ba mươi sáu.

37, đọc là ba mươi bảy.

39, đọc là ba mươi chín.

40, đọc là bốn mươi.

41, đọc là bốn mươi mốt.

43, đọc là bốn mươi ba.

44, đọc là bốn mươi bốn.

45, đọc là bốn mươi lăm.

Hình 3:

39, đọc là ba mươi chín.

41, đọc là bốn mươi mốt.

42, đọc là bốn mươi hai.

43 đọc là bốn mươi ba.

44, đọc là bốn mươi bốn.

46, đọc là bốn mươi sáu.

47, đọc là bốn mươi bảy.

48, đọc là bốn mươi tám.

49, đọc là bốn mươi chín.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 10:48

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm