Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 10:04

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Muốn tìm độ dài đoạn thẳng AC ta lấy độ dài đoạn thẳng AB cộng với độ dài đoạn thẳng BC.

Cách giải :

Đoạn thẳng AC dài số xăng-ti-mét là:

              3 + 6 = 9 (cm)

                         Đáp số: 9 cm.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 10:04

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm