Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 26 tháng 4 2019 lúc 16:37

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số sau:

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Đếm xuôi các số từ 0 đến 15 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Cách giải :

Update: 26 tháng 4 2019 lúc 16:37

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm