Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 26 tháng 4 2019 lúc 10:19

Lý thuyết

Câu hỏi

 Viết phép tính thích hợp:

Tổ 1 : 6 bạn.

Tổ 2 : 4 bạn.

Cả hai tổ : ....bạn ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Viết phép tính cộng số người của tổ 1 và tổ 2 đã cho rồi tìm kết quả.

Cách giải :

Cả hai tổ có số bạn là: 6 + 4 = 10.

Update: 26 tháng 4 2019 lúc 10:19

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm