Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 26 tháng 4 2019 lúc 9:48

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết phép tính thích hợp:

Hướng dẫn giải

Phép tính thích hợp là: 9 - 4 = 5.

Update: 26 tháng 4 2019 lúc 9:48

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm