Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 26 tháng 4 2019 lúc 9:46

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết phép tính thích hợp:

Hướng dẫn giải

a) 8 + 1 = 9;                       b) 7 + 2 = 9.

Update: 26 tháng 4 2019 lúc 9:46

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm