Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 17:21

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

a) 6 - 1 = 5

b) 6 - 2 = 4.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 17:21

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm