Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 16:53

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Phép tính:

a) 5 - 2 = 3

b) 5 - 1 = 4.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 16:53

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm