Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 9:35

Lý thuyết

Câu hỏi

Con gấu nặng 210 kg, con sư tử nặng hơn con gấu 18kg. Hỏi con sư tử nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Hướng dẫn giải

Muốn tìm cân nặng của sư tử thì ta lấy cân nặng của gấu cộng với 18kg.

Cách giải :

Con sư tử nặng số ki-lô-gam là:

210 + 18 = 228 (kg)

Đáp số: 228kg.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 9:35

Các câu hỏi cùng bài học