Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 15:02

Lý thuyết

Câu hỏi

Có 12 người khách cần sang sông, mỗi thuyền đều chở 4 người khách (không kể người lái thuyền). Hỏi cần mấy thuyền để chở hết số khách đó ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Muốn tìm lời giải ta lấy số người khách chia cho 4.

Cách giải :

Số thuyền cần có là:

12 : 4 = 3 (thuyền)

Đáp số: 3 thuyền.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 15:02

Các câu hỏi cùng bài học