Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:51

Lý thuyết

Câu hỏi

 Có 20 học sinh ngồi học, mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu bàn học ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

  Muốn tìm số bàn ta lấy số học sinh chia cho 2.

Cách giải :

Số bàn học là:

20 : 2 = 10 (bàn)

Đáp số: 10 bàn học.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:51

Các câu hỏi cùng bài học