Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:22:56

Lý thuyết

Câu hỏi

Kể lại việc Tôm Càng cứu Cá Con. 

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 3, chú ý hành động nhanh nhẹn của Tôm Càng.

Trả lời :

Khi Cá Con sắp vụt lên thì Tôm Càng thấy có một con cá to, mắt đỏ ngầu, nhằm Cá Con mà lao tới. Tôm Càng vội búng càng, vọt tới, xô bạn vào một ngách đá nhỏ.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:22:56

Các câu hỏi cùng bài học