Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 11:47

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Các bạn chào cờ lúc mấy giờ ?

Hướng dẫn giải

a. Các bạn chào cờ đầu tuần lúc 7 giờ.

b. Các bạn học thể dục lúc 9 giờ.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 11:47

Các câu hỏi cùng bài học