Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3 trang 92 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 8 tháng 5 2019 lúc 16:36

Lý thuyết

Câu hỏi

Trình bày quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi thủy sản.

Hướng dẫn giải

Có 5 bước:

B1. Làm sạch và nghiền nhỏ nguyên liệhu

B2. Trộn theo tỉ lệ, bổ sung chất kết dính

B3. Hồ hóa và làm ẩm

B4. Ép viên và sấy khô

B5. Đóng gói, bảo quản

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 16:36

Các câu hỏi cùng bài học