Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3 trang 8 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 8 tháng 5 2019 lúc 14:24

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu những nhiệm vụ chính của sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nước ta trong thời gian tới.

Hướng dẫn giải

Trong thời gian tới, ngành nồng, lâm, ngu nghiệp nước ta cần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính sau đảy:

1. Tăng cường sản xuất lương thực để đảm bảo an ninh lương thực Quốc gia.

2. Đầu tư phát triển chăn nuôi để đưa ngành này thành ngành sản xuất chính.

3. Xây dựng một nền nông nghiệp tăng trưởng nhanh và bền vững theo hướng nông nghiệp sinh thái - một nền nông nghiệp sản xuất đủ lương thực, thực phẩm đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất kháu, nhưng không gây ô nhiễm và suy thoái môi trường.

4. Áp dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực chọn, tao giống vật nuôi, cây trồng để nâng cao năng suất vá chất lượng sản phẩm.

5. Đưa tiến bộ khoa học kĩ thuật vào khâu bảo quản, chế biến sau thu hoạch để giảm bớt hao hụt sản phẩm và nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản.

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 14:24

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm