Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3 trang 48 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 8 tháng 5 2019 lúc 11:18

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nêu yêu cầu kỹ thuật của việc gieo trồng ,chăm sóc và thu hoạch vải ? 

Hướng dẫn giải

Gieo trồng : mùa xuân từ tháng 2 đến tháng 4 , mùa thu từ tháng 8 đến tháng 9 

Khoảng cách trồng: đồng bằng 9x10; 10x10 mật độ 100 - 110 , đất đồi 7x8; 8x8 mật độ 150 - 180  

Đào hố bón lót phân: bón phân lót  trước khi trồng 1 tháng 

Chăm sóc : 

- Làm cỏ, vun xới 

- Bón phân thúc 

- Tưới nước 

- Tạo hình ,sửa cành 

- Phòng trừ sâu bệnh

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 11:18

Các câu hỏi cùng bài học