Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3 trang 43 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 8 tháng 5 2019 lúc 11:16

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hãy cho biết ở địa phương em nhân giống bằng cách nào ?

Hướng dẫn giải

Nhân giống cây: Chủ yếu là chiết và ghép

Chiết cành:

-Chọn cành chiết sinh trưởng tốt, năng suất cao, phẩm chất quả thơm ngon.

- Đường kính gốc cành 0,5-1,5cm.

- Cành chiết ra rễ đem giâm vào vườn ươm, tiếp tục chăm sóc, tưới nước phân loãng cho cành phát triển .

Ghép:

- Tạo cây gốc ghép bằng gieo hạt nhãn nước, nhãn long,...khi có đường kính

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 11:16

Các câu hỏi cùng bài học