Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3 trang 30 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 8 tháng 5 2019 lúc 14:41

Lý thuyết

Câu hỏi

Để cải tạo đất xám bạc màu, người ta thường sử dụng những biện pháp nào ?, Nêu một số biện pháp thường dùng để cải tạo đất xám bạc màu mà em biết ?

Hướng dẫn giải

Để cải tạo đất xám bạc màu, người ta thường sử dụng những biện pháp:

- Xây dựng bờ vùng bờ thửa tưới tiêu hợp lí có tác dụng: khắc phục hạn hán, tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt đông.

- Cày sâu dần: có tác dụng tăng dần đô dày của tầng đất mạt

- Bón vôi: giảm đô chua

- Luân canh, chú ý cây họ đâu, cây phân xanh: tăng cường vi sinh vât cố định đạm, khắc phục tình trạng nghèo dinh dưỡng.

- Bón phân hữu cơ và phân hóa học hợp lí: khắc phục tình trạng nghèo dinh dưỡng, tăng lượng mùn, tạo môi trường thuân lợi cho vi sinh vât hoạt đông và phát triển

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 14:41

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm