Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3 trang 27 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 2 tháng 5 2019 lúc 16:43

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hãy nêu những điều kiện cần thiết để bảo quản tốt hạt giống ?

Hướng dẫn giải

Các điều kiện đó là:

- Để ở nhiệt độ thích hợp, tránh ánh nắng trực tiếp

- Chọn ra những hạt giống tốt, bỏ những hạt lép đi

- Bào quản trong những dụng cụ chuyên dụng,...

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 16:43

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm