Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3 trang 25 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 2 tháng 5 2019 lúc 16:05

Lý thuyết

Câu hỏi

Thế nào là phương pháp lai tạo giống ? 

Hướng dẫn giải

- Lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn cho nhụy hoa của cây mẹ. Sau đó, lấy hạt của cây dùng làm mẹ đem gieo trồng ta được cây lai.
- Ngoài ra còn có phương pháp ghép cành, chiết cành, .. để tạo giống

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 16:05

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm