Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3 trang 22 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 2 tháng 5 2019 lúc 16:03

Lý thuyết

Câu hỏi

Phân đạm, phân kali thường dùng để bón lót hay bón thúc ? vì sao ? 

Hướng dẫn giải

- Phân đạm và phân kali thường dùng để bón thúc vì nó dễ hòa tan, thường sử dụng được ngay mà người ta thường bón thúc để kích thích cây trồng sinh trưởng. Vì vậy dùng phân bón dễ hòa tan sẽ giúp cây hấp thụ phân bón nhanh, sinh trưởng và phát triển, cho các sản phẩm tốt hơn.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 16:03

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm