Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3 trang 161 SGK Công Nghê 8

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 7 tháng 5 2019 lúc 9:42

Lý thuyết

Câu hỏi

Một máy biến áp một pha có N1= 1650 vòng,N2= 90 vòng .Dây cuốn sơ cấp đấu với nguồn điện áp 220V. Xác định điện áp đầu ra của dây cuốn thứ cấp U2.Muốn điện áp U2 =36V thì số vòng dây của dây  cuốn thứ cấp phải là bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải

Sơ cấp đấu với \({N_1} \Rightarrow {U_2} = {U_1}.{{{N_2}} \over {{N_1}}} = 220.{{90} \over {1650}} = 12V\)

muốn U2 = 36V thì N2 = 90x3 = 270 vòng

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 9:42

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm