Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3 trang 142 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 10:50

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy mô tả quy trình công nghệ sản xuất sữa bột.

Hướng dẫn giải

Sữa tươi đạt chất lượng tốt -> tách bớt một phần bơ trong sữa -> thanh trùng ->cô đặc -> làm khô -> làm nguội -> bao gói -> bảo quản -> sử dụng

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 10:50

Các câu hỏi cùng bài học