Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3 trang 126 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 10:17

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy cho biết các chỉ tiêu nào cần phải lưu ý trong quá trình bảo quản hạt, củ giống.

Hướng dẫn giải

+ Đảm bảo lượng nước trong hạt thấp: hạt khô, hạt không sâu bệnh, hạt mẩy chắc, tỉ lệ nảy mầm cao

+ Các yếu tố môi trường: Bảo quản ngắn hạn trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm bình thường. Bảo quản trung hạn trong điều kiện lạnh, nhiệt đọ là 0oC, đọ ẩm S5-40%, bảo quản dài hạn trong điều kiện lạnh sâu, nhiệt đọ là -10 oC, độ ẩm 35-40%)

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 10:17

Các câu hỏi cùng bài học