Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3 trang 118 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 3 tháng 5 2019 lúc 16:49

Lý thuyết

Câu hỏi

Vệ sinh trong chăn nuôi phải đạt những yêu cầu nào ?

Hướng dẫn giải

Nhiệt độ thích hợp 

Độ ẩm khoảng 60 đến 75%

Độ thông thoáng tốt 

Độ chiếu sáng thích hợp từng loại vật nuôi 

Không khí : ít có khí độc 

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 16:49

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm