Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3 trang 112 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 10:01

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy kể tên một số loại thuốc kháng sinh thường dùng trong chăn nuôi.

Hướng dẫn giải

- Các loại Pênicilin đều lấy từ nấm Pênicillinum

- Streptomycin

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 10:01

Các câu hỏi cùng bài học