Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3 trang 11 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 8 tháng 5 2019 lúc 14:26

Lý thuyết

Câu hỏi

Vì sao phải tiến hành thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật giống cây mới ?

Hướng dẫn giải

Nhằm kiểm tra những đề xuất của cơ quan chọn tạo giống để xây dựng quy trình kĩ thuật, chuẩn bị cho mỏ rộng sản xuất đại trà

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 14:26

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm