Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3 trang 102 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 8 tháng 5 2019 lúc 16:56

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu các tiêu chuẩn của ao nuôi cá. Quy trình chuẩn bị nuôi ao cá.

Hướng dẫn giải

- Tiêu chuẩn:

Ao nuôi cá phải có điều kiên thích hợp cho cá sinh trưởng phát triển tốt. Ao phải có nguồn nước đầy đủ, sạch, không độc, độ pH = 6,8 - 8,0, thích hợp với từng loại cá khác nhau, chất đất màu mỡ, tốt nhất là đất thịt hay đất sét. Đáy ao nên có lớp bùn dày 10-15cm. Có bờ vững chắc cao hơn mức nước lúc cao nhất 0,5-0,6m. Không có lỗ thủng để rò rỉ nước, mặt ao quang đãng, không bị cây thủy sinh che hết mặt thoáng, có mương, cống thoát và cấp nước với hê thống đăng bảo vê chắc chắn. Ao nuôi cá thịt thường có diên tích từ 200m2 đến 1000m2. Nước sâu 1,5-3m.

_ Quy trình chuẩn bị ao cá:

+Dọn sạch cỏ rác, lấp các hang hốc để hạn chế nơi cư trú của sinh vật gây hại.

+ Đắp bờ ao cao hơn mực nước tối đa 50-60cm. Vét bùn ở đáy ao, chỉ nên để lại một lượng bùn nhất định tối đa là 15-20cm.

+ Tẩy ao: thông thường người ta dùng vôi sống để tẩy ao, có thể dùng 7-10kg vôi sống/1000m2. Rải đều vôi khắp mặt ao. Nếu dùng vôi đã tôi thì số lượng gấp 2 lần vôi bột.

+ Sau 3-4 ngày phơi ao, diêt hết cá tạp, tiến hành bón lót để chuẩn bi thức ăn cho cá. Hòa tan vào nước khoảng 30-40kg phân chuồng hoai mục, rồi té đều cho khoảng 100m2 mặt ao. Dùng 30-50kg phân xanh bó từng bó nhỏ dìm xuống ao để sau khi tháo nước vào sẽ hoai mục dần.

+  Tháo nước: Sau khi bón lót tháo dần nước vào ao. Sau 3-5 ngày nhiêt độ nước trong ao khoảng 20-30oC thì có thể thả cá giống vào để nuôi.

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 16:56

Các câu hỏi cùng bài học