Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3 trang 10 SGK Công Nghệ 8

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 6 tháng 5 2019 lúc 11:20

Lý thuyết

Câu hỏi

Tên gọi và vị trí của các hình chiếu ở trên bản vẽ như thế nào ?

Hướng dẫn giải

+ Hình chiếu đứng: ở góc trái bản vẽ.

+ Hình chiếu bằng: ở dưới hình chiếu đứng.

+ Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 11:20

Các câu hỏi cùng bài học