Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3 (SGK trang 134)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:14

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 3: Hãy tìm thêm vài ví dụ minh họa quan hệ hỗ trợ và đối địch của các sinh vật khác loài. Trong ví dụ đó, những sinh vật nào là sinh vật được lợi hoặc bị hại?

Hướng dẫn giải

Quan hệ đối địch: – Trong ruộng lúa có nhiều loài cỏ dại gây hại cho lúa, sâu rầy gây hại cho lúa. – Bọ dừa phá hoại vườn dừa làm năng suất vườn dừa giảm. Quan hệ hỗ trợ: • Trong vườn xen canh dừa và chuối. Dừa che mát, chắn bớt gió cho chuối, ngược lại chuối che mát, giữ ẩm cho đất ở gốc dừa

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:57

Các câu hỏi cùng bài học