Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3 (SGK lớp 6 trang 60)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân?

Hướng dẫn giải

Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân thể hiện ước muốn của Lý Bí :cho nước ta thoát khỏi ách thống trị của nước khác, không muốn có nhiều người đổ sương máu trên mảnh đất này, mong muốn nước ta yên bình, dân hạnh phúc như nước ta có hàng vạn mùa xuân, mùa xuân của cái hạnh phúc , vui vẻ.

Update: 10 tháng 6 2019 lúc 16:06

Các câu hỏi cùng bài học