Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 15:23

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Khoanh vào số bé nhất:

        59, 34, 76, 28.

    b) Khoanh vào số lớn nhất:

        66, 39, 54, 58.

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 So sánh các cặp chữ số cùng hàng lần lượt từ trái sang phải rồi tìm số lớn nhất hoặc bé nhất trong dãy số.

Cách giải :

a) Khoanh vào số 28.

b) Khoanh vào số 66.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 15:23

Các câu hỏi cùng bài học