Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 11:46

Lý thuyết

Câu hỏi

Nối (theo mẫu):

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải : 

 - Cộng các số trong các phép tính đã cho.

- Nối với kết quả thích hợp.

Cách giải :

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 11:46

Các câu hỏi cùng bài học