Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 11:31

Lý thuyết

Câu hỏi

Lớp 1A trồng được 35 cây, lớp 2A trồng được 50 cây. Hỏi hai lớp trồng được tất cả bao nhiêu cây ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Tóm tắt :

Lớp 1A : 35 cây

Lớp 2A : 50 cây

Cả hai : ... cây ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số cây trồng được của lớp 1A cộng với số cây trồng được của lớp 2A.

Cách giải :

Cả hai lớp trồng được số cây là:

         35 + 50 = 85 (cây) 

                  Đáp số: 85 cây.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 11:31

Các câu hỏi cùng bài học