Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 9:33

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Hình 1: Sai vì một điểm của đoạn thẳng chưa trùng với vạch 0 của thước.

Hình 2 : Sai vì đoạn thẳng và thước không đặt sát nhau.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 9:33

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm