Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 16:56

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

a) 3 - 3 = 0    

b) 2 - 2 = 0

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 16:56

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm