Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 15:53

Lý thuyết

Câu hỏi

Có mấy hình tam giác?

Hướng dẫn giải

a) Có 10 hình tam giác.

b) Có 10 hình tam giác.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 15:53

Các câu hỏi cùng bài học