Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 25 tháng 4 2019 lúc 11:08

Lý thuyết

Câu hỏi

Kết thúc câu chuyện ra sao ?

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn cuối truyện: Nào ngờ... đến hết.

Trả lời :

Kết thúc câu chuyện, lửa to gió mạnh làm tàn lửa bay tứ tung, bén sang mái nhà ông ta. Bấy giờ ông ta vội vã dập lửa nhưng không kịp, mọi thứ đã bị thiêu sạch.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 11:08

Các câu hỏi cùng bài học