Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 10:26

Lý thuyết

Câu hỏi

 Một trường tiểu học có 265 học sinh gái và 234 học sinh trai. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Tóm tắt:

Gái : 265 học sinh

Trai : 234 học sinh

Tất cả : ? học sinh.

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh gái cộng với số học sinh trai.

Cách giải :

Trường tiểu học đó có số học sinh là:

265 + 234 = 499 (học sinh)

Đáp số: 499 học sinh.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 10:26

Các câu hỏi cùng bài học