Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 25 tháng 4 2019 lúc 9:35

Lý thuyết

Câu hỏi

Có chuyện gì lạ xảy ra với hai vợ chồng sau nạn lụt ?

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 3 của truyện.

Trả lời :

Sau nạn lụt, người vợ sinh ra một quả bầu. Sau một lần đi làm nương về, hai vợ chồng nghe thấy tiếng cười đùa trong bếp. Họ dùi quả bầu và thấy những con người bé nhỏ nhảy ra.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 9:35

Các câu hỏi cùng bài học