Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 15:35

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Đo rồi ghi số đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC.

b) Tính chu vi hình tam giác ABC.

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 - Dùng thước thẳng có chia vạch xăng-ti-mét để đo độ dài của các cạnh.

- Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài 3 cạnh của hình đó.

Cách giải :

a) Học sinh đo, mỗi cạnh được 3cm và ghi:

b) Chu vi tam giác ABC là:

3 + 3 + 3 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 15:35

Các câu hỏi cùng bài học