Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:32

Lý thuyết

Câu hỏi

Vì sao ông chủ quả quyết như vậy ?

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Em hãy chú ý câu trả lời của chủ khách sạn: Một số hành khách... rất sợ cá mập.

Trả lời :

Ông chủ quả quyết như vậy vì ông nói những vùng biển sâu thường hay có cá mập. Mà cá sấu lại rất sợ cá mập.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:32

Các câu hỏi cùng bài học